Fotoalbum

Willem Koers rond 1907

van-courts-tot-koers.com

De stamboom van de familie Koers in de Oost-Veluwe / IJsselstreek

Deze foto dateert van circa 1920 met de molen en de lagere school in Klarenbeek. Links op de voorgrond staat het grutterswinkeltje van de familie Koers.

Nu Hengelsport Pelgrim.

Wie weet hier meer over?

 

Hebt U fotos voor het stamboomboek en/of deze website van familieleden, trouwfotos, aktes, huizen waar een stuk familiegeschiedenis ligt, bedrijven van en door Koersen gerund, enz. enz. stuurt U deze a.u.b. Dat mag gerust een scan zijn (a.u.b. tenminste 600dpi),want niemand geeft graag zijn originelen uit handen. Ook verhalen, anekdotes enz. zijn aanvullende informaties die van groot interesse zijn. Ook trouwboekjes met daarin vermelde kinderen zijn van groot interesse.

Bij voorbaat dank.

Certificaat van de Nationale Militie

Ligting van het jaar 1817.

“Gerhardus Koers” , boerenknecht en zoon van Jan/overleden

en Hendrika Hesselink  is met dit certificaat ingeschreven voor

de nationale Militie.

Volgens de loting ten dele gevallen nummer 124 “hetwelk tot

op heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst

heeft verpligt”.

 

zijn signalement:

lengte... 600 strepen

Angezigt....rond

Voorhoofd.......

Oogen   blauw

Neus   dik

Mond    gewoon

Kin    rond

Haar     bruin

Wenkbrauwen.......

Merbare teekenen  -

Bij de ruimte die is open gelaten voor de “Handteekening”

is bij de originele akte nog een “X” te herkennen.

Geradus is het lezen en schrijven niet machtig.

Gerrit Johannes Koers circa 1935

De oudste en de jongste zoon uit het huwelijk van  Johannes Koers en Maria Pol.

Bestaan er nog fotos van de broers en zussen?

Weduwe Heintje Koers-Eijkelkamp met de 7 zonen van Willem Koers  circa 1926. bovenste rij; Gerd, Teun, Jan (zittend), Bernhard, moeder, Henk. Zittend op de grond Cor en voor moeder op het krukje is jongste telg, Wim.

Fotos met dank aan Gerda Koers-Kroese, Sjako Koers, Gerard Koers, Sep Hulst

Wilhelmus Domenicus Koers

en Wilhelmina van  Beek.

Huwelijks foto 19 February

1936 te Voorst

Klompen W. Koers geboren op 2 December  1890 te Apeldoorn voor zijn winkel in Apeldoorn in de 1930 -40 jaren aan het Raadhuisplein 20

Jan Koers en Mina Koers Pelgrim. Met Marie en Jos,

de jongste kinderen in 1954

Kneuterstraat 36 in Wilp uit 1948

Woonplaats van  Wilhelmus

Domenicus Koers en famile tot 1974

Familiefoto voor het huis aan de Kneuterstraat uit 1963: achter: Truus, Wim, Willem Koers, Mina Koers-v.Beek, Gerard en Dinie.voor: Frans, Toon, Jos en Willie.

Gerrit Johannes Koers was koetsier bij de Baron van Voorst tot Voorst. Hij kon daardoor boerderij „De Hoogenkamp“ aan de Rijksweg 191 te Twello van de baron pachten.Na een zware onweersbui door de bliksem getroffen in 1935 werd de boerderij opnieuw opgebouwd. Het inschrift RENOVATUM – MCMXXXV boven de voordeur herinnerd hieraan.

Het huis aan de Ruurloseweg  56,  Vorden ligt in het buurtschap de Kranenburg, werd 1942 gebouwd door Heintje Eijkelkamp, weduwe van Willem Koers. ze stierf er April 1948.

Het huis werd hierna bewoond door haar jongste zoon, Wim Koers tot aan zijn  dood in Juni 1999.

Rechts naast dit huis staat het huis dat tot begin 1980er jaren werd bewoond door Bernhard Koers, oudste zoon van Willem Koers en Heintje Eijkelkamp.

Verlovingsfoto of huwelijksfoto? Willem Koers met vrouw rond 1908

Grada Maria Koers

20 Febr. 1909 te Voorst

05 Nov. 1963 te Apeldoorn

Xeno Koers

27  Nov. 1915 te Twello

09  Sept. 2004 te Twello

Berendina Coers

met  echtgenoot

Albertus Johannes Pol

Foto circa 1895