Naar Vaassen

Boerderij “de Goote” is dan vanaf 5 November 1752 woon- en werkplaats van Court Arends die op die datum trouwt met Stijntje Jans. Stijntje Jans woonde al op de Goote. Ze trouwde in 1742 met Hendrik Gerrits die op de Goote woont en kreeg February 1752 dochter Hermina. Daarna kreeg ze nog 2 kinderen met Court Arends waarna ze stierf. Court Arends hertrouwde 12 Maart  1759 met Altjen Jans. Uit dit huwelijk werden respective Christina, Joannes en Arnoldus geboren.

Court Arends hertrouwde een derde keer met Bernardina Hendriks. Het eerste kind uit dit huwelijk, Arnoldus, wordt op 16 Oktober 1768 nog op “de goote” geboren. Het volgende kind, dochter Henrica, geboren op 19 April 1770 wordt dan geboren te “Diekhuisen”. Ook het derde kind word te Dijkhuizen geboren. Het gezin is vermoedelijk 1769 of 1770 van de Goote vertrokken.Tijdens deze jaren woont ook Jan Teunis  met vrouw en kinderen op de Goote. Na vertrek van Court Arends en vrouw  Bernardina Hendriks verblijft Jan Teunis ook de jaren volgend op de boerderij.

Het is aanneembaar dat Court Arends boerenknecht was bij Jan Teunis.

Boerderij “De Goote” is inmiddels ombenoemd tot “Diekhoeve” en ligt aan de Gatherweg 38 , binnen de gemeente Vaassen, op de grens met de gemeentes Apeldoorn en Voorst.

 

 

 

 

 

FOTO: HENK GROOTHEDDE

van-courts-tot-koers.com

De stamboom van de familie Koers in de Oost-Veluwe / IJsselstreek

Koert Aarens bezit in 1781 een huis in Dijkhuizen.Zijn naam komt voor op het “heerstedengeld” register van Juni  1781. Dit was een belasting die vanaf het begin van de 17e eeuw werd geïnd om de kosten van de oorlog te bestrijden. Het werd niet elk jaar geheven, meestal in financiëel moeilijke jaren. Het werd geheven wanneer een huis een haardstede, een stookplaats, had. Bij de vermelding van Koert Aarens in dit register wordt één haard vermeld.Dit duidt erop dat Koert hier alleen woonde en niet werkte, een werkplaats zou een eigen stookplaats hebben gehad.Vermoedelijk werkte hij dus elders.

 

 

Kinderen van Conradus (Koert) Aarens en Stiene Jansen:

  1 Hendricka Aarens/Koers, geboren op 16 Nov. 1753 in Vaassen op boerderij "de Goote".

  2 Arent Aarens/Koers, geboren op 26 Nov. 1754 in Vaassen op boerderij "de Goote".

  3 Gertrudis Aarens/Koers, geboren op 18 Maart 1757 in Vaassen op boerderij "De Goote".

 

Kinderen van Conradus (Koert) Aarens en Altjen Jans:

  4 Christian Aarens/Koers, geboren op 10 Dec. 1759 in Vaassen op boerderij "De Goote" (bij doop: Mortua Est = overleden).

  5 Joannes Koers, geboren op 12 Sept.1762 in Vaassen op boerderij "De Goote".

  6 Arnoldus Aarens/Koers, geboren op 01 Jan. 1765 in Vaassen op boerderij "De Goote".

      Hij is overleden op 28 Aug.1765 in Vaassen, 7 maanden oud. Hij is begraven op 31 Aug.1765 in RK begraafplaats te Vaassen.

 

Kinderen van Conradus (Koert) Aarens en Berendina Hendriks:

  7 Arnoldus Aarens/Koers,  geboren op 16 Okt. 1768 in Vaassen op boerderij "De Goote".

     Hij is gedoopt op 16 Okt.1768 in RK Kerk te Vaassen

  8 Henrica Aarens/Koers, geboren op 19 Apr. 1770 in Diekhuisen.

     Zij is overleden vóór 1774, ten hoogste 4 jaar oud.

  9 Henrica Koers, geboren op 02 Apr. 1774 in Dijkhuizen.

10 Joanna Aarens/Koers, gedoopt op 18 Aug. 1781 in Epe.

 

 

Onbekend is of er nakomelingen zijn van Hendricka Aarens/Koers,

Arent Aarens/Koers,of Arnoldus Aarens/Koers.

 

Bekend zijn de volgende nakomelingen, bestaande uit drie dochters:

 

Gertrudis Aarens/Koers  (nog niet volledig)

Henrica Koers

Joanna Aarens/Koers

 

en één zoon:

 

Joannes, het 2de kind uit het huwelijk van Koert met Altjen Jans welk de stamhouder is van de Koersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij trouwt op 16 February 1794 in de Rooms Katholieke Kerk van  Vaassen met Henrica Jansen Jonker, werkvrouw, geboren op 26 Oktober  1767 te Epe, Dochter van Jan Hesselink en Gerritjen Jonker. De Nederduitsch gereformeerde kerk vermeld het als volgt: 1794 - Den 31 Jan zijn te Vaassen in ondertrouw opgekomen Jan Koerts j.man Hendrika Jansen j.v. beide geb. & woon: te Epe, en na drie  Zondaaghe proclama tien, den 16 Febr. In den echt vereenigh gemeentearchief Vaassen

 

Er zijn vermeldingen in het notarieel archief van Epe van het echtpaar Jan Koerts en Hendrika Hesseling. Zo kopen ze in 1800 een stuk zaailand in Wissel/Loohuizen en verkochten in Loohuizen voor 45 gulden twee jaar later een halve mudde zaailand inclusief „verbrand huisje“ aan Aart Overbosch.

 

Volgende drie kinderen worden eind 18de eeuw geboren:

Gerardus Koers           geboren:            15 Dec. 1794 in(Vaassen)Epe, gedoopt te Wijde onder Epe

Arnoldus Koers            geboren:            08 Juni 1796 te Wijde onder Epe, gedoopt op 22 Juni 1796

Cornelius Koers           gedoopt:            25 Dec. 1798 te Epe 

 

Jan Koerts overlijdt op 3 January 1803, 41 jaar oud. Hij wordt in Epe begraven op 7 January daarop volgend. Zijn weduwe blijft achter met 3 kinderen van resp. 8, 6 en 4 jaar. Ze hertrouwd  met Pieter Toons, maar het geluk is van korte duur, ze sterft , 39 jaar oud, op 14 January 1807.

                         

Van de kinderen is er van Cornelius Koers in het archief van Epe welk op het internet ter inzage voorhanden is alsmede in Genlias database niets te vinden. Alhoewel er geen vermelding van zijn overlijden en begraven te vinden is, is het evenwel mogelijk dat hij bij de geboorte of kort daarna gestorven is.

Gerardus Koers gaat via een eerste huwelijk in Voorst richting Apeldoorn, waar Arnoldus inmiddels getrouwd is……………….                                  

Uittreksel uit het doodboek

van Epe waar Koert Aarens

1795 gestorven is.

Gevonden schrijfwijzen van de naam Koert Aarens in de verschillenden trouw– en geboorteregisters.      

Court Arends                   -NG Kerk 1752

Coert Arens                     -RK Kerk 1752

Coort Arens                     -1754

Coort Aarts                     -1757

Coert Arens                     -RK Kerk 1759

Court Arends                   -NG Kerk 1759

Coort Aarens                   -1759 – 1762 – 1765

Coert Aarens                   -RK Kerk 1767

Koert Arents                   -1767

Coort Aarens                   -1768 – 1770 – 1774

Cuert Aarens                   -1781

 

afb.

1767  12 September baptiratus Joannes filius Coort Aarens et Altjen Jans junc Mechtelt Jans –op Goote – gemeentearchief Vaassen

Aanzicht Wissel/Epe